Rádió 24 Dunaújváros - Életünk zenéi
Rádió 24 logó

Kezdőlap Rádió 24 konzultáció Médiaajánlat ÉLŐ adás Munkatársak Adatkezelési szabályzat Játékszabályzat Impresszum

A Rádió 24 adásában, a Rádió 24 mobilapplikációjával zajló játék:

1. Játék megnevezése: „Dalok Csatája” (továbbiakban játék).

2. Játék adásbeli kommunikációja: a játékot megelőzően (2019. április 15. és szeptember 15. között) a játék beharangozására és reklámozására a játék ideje alatt (2019. április 15. és szeptember 15. között) műsorvezetői említések alkalmával, illetve promóciós spotok sugárzásával történik.

3. Játék időtartama: április 15. és szeptember 15-ig hétköznapokon délelőtt 10 és és délután 6 óra között naponta 4 alkalommal.

4. A játék leírása:

Március 11. és  április 11. között minden hétköznap a Rádió 24 mobilapplikációján keresztül naponta több üzenetet küldünk az applikációt letöltött, azt telepített, regisztrált hallgatóinak, akik szavazhatnak az üzenetben kapott kérdésekre.

Hetente minimum 5 db helyes választ kell adni a heti nyeremény sorsoláson való részvételhez, illetve havonta 15 db helyes választ kell adni a havi nyeremény sorsoláshoz való bekerüléshez. A heti nyereményeket hétfőn 10 óra előtt sorsoljuk adásban. A havi nyereményt 4 hetente szintén hétfőn 10 óra előtt sorsoljuk adásban.

5. Játék nyereménye:
A FULL HD műszaki szaküzlet által biztosított műszaki termékek, amelyet minden héten a Free Trade 2000 kft. tesz közzé, mint nyeremény. A nyereményeket nem a Rádió 24 biztosítja, hanem a Free Trade 2000 Kft.

6. A nyeremények átadása:

– A nyeremények átadása a Full HD műszaki szaküzlet (Free Trade 2000 kft.) telephelyén történik. Cím: 2400 Dunaújváros, Verebély u. 12.

II. Általános rendelkezések:

1. A játékban kizárólag azon 18 éven felüli devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a II. 5 pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban játékos).

2. A Rádió 24 játékaiban való részvétel feltétele:
3. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk, a hivatalos játékszabály megtekinthető a radio24.hu honlapon.

4. Egy játékban egy játékos csak egyszer nyerhet! Egy játéknak számít egy adott időszak alatt azonos témában, azonos módszerrel bonyolított játék.

5. A játékban nem vehetnek részt a Rádió 24 dolgozói és azok hozzátartozói!

6. A játékos a nyerést követő 3 hónapon belül nem vehet részt és nem nyerhet újabb játékban.

7. A játékban való részvétel feltétele, hogy a játékos a játékba kerüléskor Rádió 24 munkatársának adáson kívül megadja nevét, telefonszámát, bankszámlaszámát. A megadott adatokat Rádió 24 munkatársa jogosult visszahívással ellenőrizni. A játékos a játékba való jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy Rádió 24 a megadott személyes adatait a játék lebonyolítása során a jelen játékszabályzat szerint kezelje és felhasználja, ez a hozzájárulás a játékban való részvétel feltétele. Rádió 24 jogosult a nyertesek nevét adásban közölni, illetőleg nevüket honlapján és Facebook oldalán feltüntetni, az ehhez való hozzájárulás a játékban való részvétel feltétele.

8. A játékos tudomásul veszi, hogy a Rádió 24 adásába történő betelefonálással és ezáltal a játékban való részvétellel a jelen játékszabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti. A játékos a játékszabályzat elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatait Rádió 24 munkatársai rögzítsék. Rádió 24 a játékos adatait célhoz kötötten, kizárólag a játékban valórészvétellel összefüggésben, valamint a játékszabályzatban foglaltaknak való megfelelés ellenőrzése céljából, továbbá a nyeremények átadása céljából használhatja fel. A játékos az adataival az Infótörvény és az EU általános adatvédelmi rendeletének előírásai szerint jogosult rendelkezni. Rádió 24  a játék befejezését, illetőleg a nyeremények átadását követő 30 nap elteltével a játékosok adatait törli adatbázisából.

9. Rádió 24 a játékosok személyes adatainak védelme során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infótörvény), az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az elektronikuskereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker. tv.”) rendelkezéseinek megtartásával jár el.

Adatkezelő adatai: Pentafon Kft., székhely: 2400 Dunaújváros Táncsics Mihály u. 1/A., nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg. 07-09-002407

10. Az a játékos, aki a játékra való jelentkezéskor, az applikáció regisztrációjakor a műsorvezetőnek nem a valós – később okmányaival igazolható – személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül és a nyereményét nem veheti át. Ebben az esetben a nyeremény nem kerül kifizetésre senki részére.

11. A nyeremény a játékos nevére szól, másra át nem ruházható. Amennyiben a nyertes a nyereményt harmadik személy részére kéri kifizetni (harmadik személy bankszámlájának számát adja meg), akkor erre kizárólag nyertes előzetes írásbeli bejelentése esetén van lehetőség.

12. A játékot a Pentafon Kft. szervezi.

13. A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető a Pentafon Kft-nél

14. A játékban való részvétellel a játékos önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul, hogy Rádió 24 hírlevelek, ajánlatok, tájékoztatók küldése, direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) céljából a jövőben megkeresse. Ebből a célból Rádió 24 játékos alábbi személyes adatait kezeli: név, e-mail cím. Amennyiben játékos a játékra való jelentkezés során kijelenti, hogy jelen pont szerinti adatainak kezeléséhez a fenti célból nem járul hozzá, az nem jelenti a nyereményre való jogosultságának elvesztését.